Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Nabory wniosków

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV) . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV) . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Ogłoszenie naboru PFRON

OGŁOSZENIE NABORU W związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków w ramach: - przyznania...

Nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej

Informujemy, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr nr tel. 68 3582204, 68 3582326 lub ustaleniu...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza  nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV).   Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu POWER

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)  . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),  Oś priorytetowa I...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę