Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Nabory wniosków

Zakończenie naboru wniosków ze środków PFRON

    Września, 15.10.2018 r.   UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że zakończył nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w tut. Urzędzie jako osoba...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSTATECZNY TERMIN NABORU WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach: - przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Zakończenie naboru wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że zakończył nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach: - staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. ...

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UWAGA PRACODAWCY! Kolejny nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!   Z uwagi na niewykorzystanie w całości limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Wznowienie naboru PFRON na rok 2018

  Września, 06.08.2018r.   UWAGA WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA DOTACJE I STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań w ramach: - przyznania osobie...

Nabór wniosków KFS 2018 r.

UWAGA PRACODAWCY! Nabór wniosków z rezerwy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!   Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Społecznego. Termin naboru wniosków: od dnia...

Projekt "Nowe wyzwanie własna firma"

Termin zakończenia (ostateczny termin przyjmowania wniosków) 17.09.2018!

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby

Września, 17.07.2018 r. CAZ.4310.01.2018.MG   Wg rozdzielnika Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" dla 1 osoby bezrobotnej...

Wznowienie naboru PFRON na 2018 rok

Września, 02.07.2018r. UWAGA  WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA DOTACJE I STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań W ramach: - przyznania osobie niepełnosprawnej...

Nabór na szkolenie: „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

UWAGA! NABÓR NA SZKOLENIE TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIE DO DNIA 20.06.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę