Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS”

  Informacja  o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni - działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu oceny propozycji szkoleniowej w...

Europejskie Dni Pracy on-line

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy w Katowicach i Gdańsku. Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Celem wydarzenia jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż w znalezieniu kandydatów do pracy z państw członkowskich...

Kurs „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS” dla grupy 16 osób

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji PUP*   kurs „Operator suwnic...

CHCESZ ZDOBYĆ BEZPŁATNIE UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI SUWNIC LUB OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO ?

CHCESZ ZDOBYĆ BEZPŁATNIE UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI SUWNIC LUB OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO ?  ZAPRASZAMY DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI !   Ze szkolenia mogą skorzystać osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Września,  wszyscy  do 29 roku życia, natomiast po 29 roku życia ,jeśli spełniają jeden z...

SZANSA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ!

UWAGA  BEZROBOTNI  I  PRACODAWCY! W związku z pozyskaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 108,3 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu „AKTYWNI 45 PLUS" adresowanego do osób w wieku 45 lat i powyżej. Realizacja programu planowana jest w okresie wrzesień-...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSTATECZNY TERMIN NABORU WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach: - przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Zakończenie naboru wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że zakończył nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach: - staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. ...

Spotkanie z doradcą EURES z Agentur fiir Arbeit Frankfurt (Oder)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni uprzejmie informuję, że w dniu 19.09.2018 r. w godz. 10.00 _ 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur fur Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na...

Areszt Śledczy w Poznaniu poszukuje do pracy na stanowisko STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – przewidywana ilość etatów dla funkcjonariusza SW – 18 etatów, Planowany termin przyjęcia do służby w Służbie Więziennej to rok 2018.

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UWAGA PRACODAWCY! Kolejny nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!   Z uwagi na niewykorzystanie w całości limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę