Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Aktualności

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby

Września, 17.07.2018 r. CAZ.4310.01.2018.MG   Wg rozdzielnika Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" dla 1 osoby bezrobotnej...

Wznowienie naboru PFRON na 2018 rok

Września, 02.07.2018r. UWAGA  WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA DOTACJE I STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań W ramach: - przyznania osobie niepełnosprawnej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej w zakresie kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

Dotyczy: Rozpoznania rynku usług szkoleniowych w zakresie kursu „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych". Informacja  o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni - działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Żagań - w każdy czwartek

W każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m.Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul.Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Nabór wniosków na staże w ramach projektu WRPO

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU WRPO! Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV).   Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego...

Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu WRPO

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WRPO!   Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w...

Nabór na szkolenie„Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” został przedłużony WRPO.

  UWAGA! NABÓR NA SZKOLENIE TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 29.06.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa...

Nabór na szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” został przedłużony POWER.

UWAGA! NABÓR NA SZKOLENIE TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 29.06.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Kurs „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla grupy 28 osób

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji PUP*   kurs „Kierowca wózków jezdniowych z...

Nabór na szkolenie: „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

UWAGA! NABÓR NA SZKOLENIE TERMIN NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIE DO DNIA 20.06.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę