Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Aktualności

 • UMORZENIE POŻYCZKI BEZ SKŁADANIA WNIOSKU

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że pożyczka z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że...

 • PFRON - WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w ramach stażu dla osoby niepełnosprawnej, poszukującej pracy i...

 • PFRON - WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW NA DOTACJE

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że nadal posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w ramach przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie...

 • Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej w zawodzie strażak. Szczegółowe informacje dostępne na sronie  http://www.straz.wrzesnia.powiat.pl/strona,73,Biezace

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że przystępuje do realizacji programu aktywizacji skierowanego dla osób bezrobotnych: zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz objętych zwolnieniami monitorowanymi (przeznaczony dla 4 osób bezrobotnych), zamieszkujących obszary wiejskie (przeznaczony dla 7 osób bezrobotnych)....

 • Nabór do służby w Służbie Więziennej

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2020 rok. Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały określone przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dni: 3,10,17,24 sierpień 2020 roku, 1,7,14,21 wrzesień 2020 roku, 1,5,12,19,26 październik...

 • UMORZENIE POŻYCZKI BEZ SKŁADANIA WNIOSKU

  Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –...

 • Zmiana rozkładu czasu pracy - 14 sierpnia 2020 r.

  Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zarządza się co następuje: §1. Ustanawia się dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, przysługującym w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r., tj. w dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni ogłasza od 03 lipca 2020 r. nabór wniosków o: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 139 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę