Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dyrekcja PUP we Wrześni

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Joanna Musiałkiewicz
Z-ca Dyrektora
Sekretariat
61 640 35 52
8

Dział Ewidencji Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Strzyżewska
Kierownik działu
61 640 35 31 1
Justyna Jóźwiak
Specjalista ds. rejestracji
61 640 35 32 2
Justyna Stawicka
Specjalista 
ds. ewidencji i świadczeń
61 640 35 42 4
Jacek Andrzejewski
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
61 640 35 44 4

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Magdalena Frydryszak
Kierownik działu
61 640 35 55 3b
Izabela Kocjan
Pośrednik pracy
61 640 35 40 3
Beata Gomuła
Pośrednik pracy
61 640 35 39 3
Natalia Tomkowiak
Pośrednik pracy
61 640 35 38 3
Hanna Szafrańska
Doradca zawodowy (IPD)
61 640 35 34 5a
Anna Nowaczyk
Doradca zawodowy (IPD, środki PFRON)
61 640 35 45 5
Wojciech Mikołajczak
Specjalista ds. programów (szkolenia, KFS)
61 640 35 58 3a

Dział Analiz, Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Paulina Ciążyńska
Kierownik działu
61 640 35 54 13
Agnieszka Pęczak
Specjalista ds. programów (dotacje)
61 640 35 46 11
Małgorzata Talarczyk
Pomoc administracyjna (staże)
61 640 35 41 12
Mirosława Grabowska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego (refundacje, bony, prace interwencyjne)
61 640 35 47 12
Maciej Mirecki
Pośrednik pracy (cudzoziemcy, EURES, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, spółdzielnie socjalne)
61 640 35 43 14
Dorota Stelmach
Specjalista ds. programów (projekty EFS, EFS+)
61 640 35 57 14

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Natalia Kowalczyk-Jakubowska
Kierownik działu
61 640 35 36 7
Marika Winter  
Pomoc administracyjna 
61 640 35 35 Informacja
Milena Kuśnierz
Sekretarka
61 640 35 52 8

Dział Kadr i Spraw Gospodarczych

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Lider
Kierownik działu 
61 640 35 53 10
Maciej Gomuła
Starszy inspektor
61 640 35 33 5c

Dział Finansowo-Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Iwona Kamecka-Krus
Główny księgowy
61 640 35 48 9a
Agnieszka Józwiak
Starszy księgowy
61 640 35 50 9

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę