Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Wydawca treści

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę