Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności urzędu

Wyświetlanie 1 - 10 z 353 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Aktualności dotyczące projektów

 • Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych - kurs pn. „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych"

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji PUP*   kurs „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych" dla 45 osób (4 grupy).   Propozycję przeprowadzenia szkolenia należy...

 • Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych - kurs pn. „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy”

  Września, 02.04.2020 r.   CAZ.4310.2.2020.MG CAZ.4310.4.2020.KM CAZ.4310.5.2020.KM   Wg rozdzielnika   Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. C...

 • Nabór wniosków na szkolenie grupowe: „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”

    Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków na szkolenie grupowe: „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych" w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór  wniosków o przyznanie   bonu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,...

 • Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie   bonu na zasiedlenie w ramach realizowanego projektu pn. : „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim(V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa I Osoby młode na rynku...

 • Zmiana nazwy kursu z "Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób" na "Kwalifikacja wstępna na przewóz osób z prawem jazdy kat. D"

  Września, 18.02.2020 r.   Dotyczy: Procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych nr CAZ.4310.1.2020.KM       w celu wyboru wykonawcy kursu dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej       w ewidencji PUP.                  ZMIANA NAZWY KURSU W ROZEZNANIU RYNKU USŁUG SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy informuje o zmianie nazwy kursu w rozeznaniu rynku usług szkoleniowych. Dotychczasowy zapis: Powiatowy...

 • Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych - "Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób"

    Września, 14.02.2020 r. CAZ.4310.1.2020.KM   Wg rozdzielnika   Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych w celu wyboru wykonawcy kursu pn. „Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na...

 • Plan szkoleń w ramach WRPO 2020

      PLAN SZKOLEŃ W RAMACH WRPO - 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja...

 • Plan szkoleń w ramach POWER 2019 r.

  PLAN SZKOLEŃ W RAMACH POWER – 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V) Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Wyświetlanie 71 - 79 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2
62-300 Września
 
Kontakt:
tel: (61) 640 35 35
fax: (61) 640 21 10 
 
Adresy e-mail:
 
Godz. przyjmowania interesantów:
Poniedziałek - 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek - 7:30 - 14:30
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę